Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

PAWBOL-SK s.r.o.
č.142 (areál Jednota COOP)
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 45957266
DIČ: 2023155882
IČ DPH: SK2023155882
Telefón: 0917617790
Email: predaj@sk.pawbol.eu

Kontaktná osoba

Meno: PAWBOL-SK s.r.o.
Telefón: 0917617790
Mobil/fax: 0917617790
Email: predaj@sk.pawbol.eu
Zápis v registri: OR OS Žilina, odd.Sro, vl.č.53882/L

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139